Zdjęcia 2017

2017.06.24  „WIANKI”

2017.06.12, 2017.06.12, 2017.06.14 i 2017.06.20 „BEZPIECZNE WAKACJE” – prelekcje

2017.05.13  „VI BIESIADA RYBNA”

2017.03.24  WALNE ZEBRANIE O.S.W. „APLAGA”