DOBRZE WIEDZIEĆ WIĘCEJ

Obornickie Stowarzyszenie Wodniackie „APLAGA” oraz Muzeum Młynarstwa w Jaraczu zapraszają na Konferencję poświęconą ochronie wód. 26 czerwca 2021 godz. 13:00-19:00 (rejestracja od 12:00).

Agenda:

  1. prof. dr hab. inż. Julita Dunalska, Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański

„Zintegrowana strategia ochrony wód”

  1. dr hab. Dorota Burska, prof. UG, Instytut Oceanografii, Uniwersytet Gdański

„Przyczyny i skutki eutrofizacji wód”

  1. dr. Jerzy Kupiec, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 „Skuteczne rozwiązania redukujące emisję biogenów w zlewniach rolniczych”

  1. dr inż. Artur Chrzanowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 „Rola korytarzy ekologicznych”

  1. dr Lesław Pilc, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 „Badanie osadów dennych oraz interpretacja wyników badań”

„Obserwacje stanu wód zlewni jeziora Durowskiego”

  1. dr inż. Janusz Golski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

„Omówienie badań rzeki Wełny i Flinty”

„Wpływ urządzeń hydrotechnicznych na ichtiofaunę”

  1. Jerzy Juszczyński – Polski Klub Ekologiczny Okręg Wielkopolski

„Obserwacje stanu wód jeziora Kierskiego, Strzeszyńskiego i Rusałka”

  1. Rafał Kowalczuk – Obornickie Stowarzyszenie Wodniackie APLAGA

„Renaturyzacja starorzeczy Flinty i Wełny”

  1. dr inż. Ewelina Szałkiewicz, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, IMGW-PIB

„Koncepcja renaturyzacji dolnego odcinka rzeki Flinty”

W trosce o zdrowie uczestników w czasie konferencji zachowane zostaną obostrzenia związane z epidemią COVID-19. Ze względu na ograniczoną dopuszczalną liczbę uczestników (COVID-19) osoby w pełni zaszczepione uprzejmie prosimy o zabranie dowodu szczepienia. Uczestnictwo w konferencji wymaga zgłoszenie na następujący adres e-mail: konferencja.jaracz@gmail.com W zgłoszeniu należy podać Imię, Nazwisko (oraz opcjonalnie Nazwę Instytucji/Organizacji/Uczelni i informację o pełnym szczepieniu COVID-19). W przypadku przekroczenia w zgłoszeniach dopuszczalnej ilości osób zastrzegamy możliwość wcześniejszego zamknięcia listy uczestników konferencji.

Adres: Muzeum Młynarstwa                   

Jaracz 45, 64-610 Rogoźno

wstęp otwarty i bezpłatny