Infrastruktura Mariny

W dniu 24.08.2016 roku będziemy ustawiać ławki, kosze na śmieci i stojaki do rowerów.
Aplagowicze są bardzo proszeni o mobilizację i stawienie się do pomocy przy montażu tych cudeniek.
Akcja rozpocznie się już od rana godz. 900.
Wszystkich chętnych zapraszamy.
Robert Filipiak