POMÓŻ ! REAGUJ ! URATUJ !

Z naszej inicjatywy wczoraj, 30 lipca br. odbył się kurs pierwszej pomocy przedmedycznej pod hasłem „Pomóż. Reaguj. Uratuj.”. Tego typu szkolenia stają się już tradycją w naszym stowarzyszeniu, bo to już 3 rok, gdy kursy takie są przez nas organizowane. Inspiracją do organizowania takich szkoleń jest świadomość, iż w Polsce tylko 15% świadków zdarzenia, którego skutki mogą zagrażać zdrowiu lub życiu udziela tej pomocy. Szkolenie przeprowadzili Konrad i Katarzyna, ratownicy medyczni z firmy Pomogę bo mogę. Poza wiedzą teoretyczną, instruktorzy improwizowali szereg sytuacji przypominających zdarzenia losowe, w których to uczestnicy podejmowali działania ratunkowe. W szkoleniu wzięło udział 30 osób. Dla tej trzydziestki poświęcony czas nie był czasem straconym. Szkolenie mogło się odbyć dzięki finansowemu wsparciu Gmina Oborniki i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz gościnności Przystań Kowale .