TYM RAZEM EKO ! ! !

Stowarzyszenie zapraszana na kolejne rejsy. Tym razem będzie to mała edukację ekologiczna przeprowadzona w atrakcyjny oraz nieszablonowy sposób. Celem nadrzędnym przedsięwzięcia jest podnoszenia świadomości uczestników rejsu w zakresie proekologicznych działań.

Poruszymy m.in. kwestie:

– upowszechniania wśród mieszkańców gminy Oborniki wiedzy i postaw sprzyjających ochronie środowiska naturalnego

– przekonania do codziennych działań mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego

– ograniczenia wytwarzania śmieci poprzez świadome zakupy

– segregacji i właściwego wyrzucania śmieci

– zmiany swojego gospodarstwa domowego oraz najbliższego otoczenia na bardziej eko

– termomodernizacji domów

– ekologicznych form pozyskiwania dla własnych domów energii cieplnej i elektrycznej

– redukowania kosztów transportu i życia we własnym domu przy jednoczesnym ukierunkowaniu na ekologię

– poznania czym jest ślad węglowy i jakie ma znaczenie dla każdego z nas

a także:

– przekonania do podejmowania działań, mających na celu polepszenie warunków życia mieszkańców gminy Oborniki

– zapewnienia mieszkańcom Obornik i okolic atrakcji w postaci uczestnictwa w rejsach po rzece Warcie

– wskazywanie wagi inicjatyw ekologicznych, szczególnie istotnych wobec lokalizacji miasta

– integracji środowiska lokalnego

– promocji walorów turystycznych i rekreacyjnych rzeki Warty

– promocji miasta i gminy Oborniki

SZCZEGÓŁY  NA BANERZE  – ZAPRASZAMY ! ! !