Ustalenia na 2017 rok

Zarząd na posiedzeniu dnia 17.01.2017 roku

Zajoł się następującymi sprawami:

1. Spotkanie Karnawałowe

2. Plan pracy na 2017 

              * Biesiada 13.05.2017

              * Wianki   24.06.2017

              * Spływ Metropolii Poznań 02.09.2017 r.

3. Rozliczenie finansowe za 2016 rok,

    Oraz deklaracje podatkowe.

4. Sprawy różne :

               – składki

               – strona infomacyjna – bierzace sprawy.

Wobec powyższego zwracamy się do członków OSW Aplaga

o przesyłanie propozycji na Plan Pracy 2017 rok.

Do dnia 15.02.2017 roku na adres facebooka – Aplagi

lub pisemnie na adres OSW Aplaga, ul. Mickiewicza 4 , 64-600 Oborniki.

Ahoj !!!