Walne zebranie 2017

Zarząd Obornickiego Stowarzyszenia Wodniackiego APLAGA, działając na podstawie zapisów §17 Statutu OSW APLAGA, zwołuje na dzień 24 marca 2017 roku (piątek) na godzinę 19.00 Walne Zebranie Członków w Sali Kameralnej Obornickiego Ośrodka Kultury przy ul. Armii Poznań 18 w Obornikach. Drugi termin zebrania wyznaczony zostaje na 24 marca 2017 roku, na godzinę 19.10, w tym samym miejscu.

Zebranie obradować będzie nad następującymi sprawami:
1) Przyjęcie sprawozdania finansowego
2) Omówienie planu pracy
3) Przyjęcie i rozpatrzenie uwag i wniosków.

Ahoj!

Zarząd OSW APLAGA