WYPOCZYWAJ BEZPIECZNIE NAD WODĄ

Z danych statystycznych policji wiemy że w Polsce tylko w czerwcu br. utonęło już 20 osób, natomiast w Powiecie Obornickim od początku tego roku w niewyjaśnionych okolicznościach  utonęła jedna osoba.

Z raportu WHO wynika, że na świecie co roku tonie ok. 236 tysiące osób. Jest to trzecia najczęstsza przyczyna nieumyślnych zgonów na świecie. Nieco ponad 50% tych zgonów dotyczy osób w wieku poniżej 30 lat, a utonięcie jest co szóstą  przyczyną zgonów dzieci w wieku od 5 do 14 lat. Główne przyczyny utonięć są niezmienne: brak umiejętności pływania oraz brawura którą często potęguje alkohol. Najczęstszymi miejscami gdzie dochodzi do tragedii są akweny niestrzeżone czyli bez nadzoru służb ratowniczych. Korzystanie z takich miejsc tłumaczone jest brakiem strzeżonych kąpielisk czy pływalni w okolicy i tłokiem na zorganizowanych kąpieliskach. Ponadto w miejscach strzeżonych obowiązuje zakaz kąpieli po spożyciu alkoholu, palenia tytoniu, grillowania oraz wprowadzania zwierząt. Te ograniczenia dla wielu nie są do zaakceptowania.

Obornickie Stowarzyszenie Wodniackie „APLAGA” w odpowiedzi na bezwzględną potrzebę uświadamiania społeczeństwu a zwłaszcza młodym ludziom istniejących zagrożeń wynikających z kontaktu z wodą, od dziesięciu lat wyłączając lata 2020 i 2021 ze względu na pandemię, organizuje prelekcje pod hasłem „Wypoczywaj bezpiecznie nad wodą”. Spotkania te organizowane są dla młodzieży wyższych klas szkół podstawowych i szkół średnich z naszej gminy. Należy podkreślić, że organizatorzy prelekcji spotykają się z pełną akceptacją oraz wszelką pomocą ze strony dyrekcji szkół, w zakresie organizacji tychże spotkań.

Podczas pogadanek młodzież poznaje podstawowe zasady bezpiecznego przebywania nad wodą, bezpiecznej kąpieli oraz zasady prawidłowego i bezpiecznego korzystania ze sprzętu wodnego dostępnego na kąpieliskach. Prelegent omawia zasady funkcjonowania kąpielisk, tłumaczy znaczenie i interpretację znaków znajdujących się na tychże kąpieliskach oraz wyjaśnia komunikaty i sygnały z którymi możemy mieć do czynienia na kąpieliskach. Ponadto zebrani dowiadują się jak dużym zagrożeniem może być woda. Uczestnicy prelekcji   informowani są jakie kroki należy podjąć w momencie wystąpienia zagrożeń , jak również  jakimi konsekwencjami  prawnymi  zagrożone są nieodpowiednie i niebezpieczne zachowania. Na koniec każdego spotkania chętni mogą poddać się testowi z omawianych wcześniej zagadnień.

Dzięki dobrej współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach i Komendą Powiatową Policji w Obornikach Stowarzyszenie może liczyć na wsparcie profesjonalistów w dziedzinie bezpieczeństwa. W tym roku prelekcję prowadzili  strażacy: aspirant Bartosz Fabke, młodszy kapitan Piotr Królak i Agata Kamińska oraz policjanci: sierżant Radosław Banasik i starszy posterunkowy Krzysztof Sobota. Należy zaznaczyć że Pan Bartosz od początku angażuje się w realizację tego projektu.

W tym roku prelekcje odbyły się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Franciszka  Mickiewicza w Rożnowie,  Szkole Podstawowej nr 4 im. Unicef w Obornikach, Zespole Szkół im. Tadeusza  Kutrzeby w Obornikach oraz Zespole Szkół im. Adama  Mickiewicza w Objezierzu. W spotkaniach uczestniczyło około 700 osób.

Obornickie Stowarzyszenie Wodniackie ”APLAGA”, inicjator i organizator prelekcji liczy na wsparcie lokalnego samorządu w kontynuowaniu tego projektu w następnych latach.