Ekologia

Od samego początku naszego istnienia i w każdym naszym działaniu staramy się zwracać Wam uwagę na przyrodę, jaka nas otacza. W każdym wydarzeniu przemycamy proekologiczne wskazówki. Zwracamy uwagę na potrzebę ograniczania ilości śmieci, zazieleniania miast, czy palenia w piecach jedynie paliwami do tego przeznaczonymi. Organizujemy wydarzenia, które oprócz atrakcji w formie spływu celowo i w pełni ekologii poświęcamy. Są to sprzątania rzek: Warty, Wełny, Samicy i nasze autorskie ekorejsy: „Od listka do termometru”, „Od fitolpanktonu do człowieka” i „Od peta do człowieka”.

Zupełnie innym wymiarem naszej działalności jest bieżące monitorowanie działań społeczności lokalnej i urzędów dot. stanów rzek i jezior. Przeciwstawiamy się każdemu działaniu, które niszczy nasz dom. Podpiszemy się pod każdą uzasadnioną ekologicznie inicjatywą! Jesteśmy też jednym z patronów konferencji ekologicznych „Ochrona wód” organizowanych w latach 2021 i 2022 na terenie Muzeum Młynarstwa w Jaraczu.