CHROŃMY WODY I OTACZAJĄCĄ JĄ PRZYRODĘ.

Z inicjatywy Obornickiego Stowarzyszenia Wodniackiego „APLAGA” orasz Muzeum Młynarstwa w Jaraczu w tymże muzeum dnia 26 czerwca  odbyła się konferencja poświęcona ochronie wód. Celem konferencji było poznanie stanowiska naukowców, specjalistów oraz praktyków w zakresie tematyki konferencji.

Wiedza ugruntowana wieloletnimi badaniami oraz poparta spostrzeżeniami praktyków pozwoli wszystkim tym którym leży na sercu dobro otaczającej nas przyrody, na jak najlepsze dbanie o nią. A to z kolei będzie  miało zauważalny wpływ na warunki życia mieszkańców naszego regionu.   Kolejne prelekcje cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem a między nimi  trwały ożywione dyskusje.

Należy podkreślić że konferencja nie miała charakteru komercyjnego. Została zorganizowana dzięki  wielkiemu zaangażowaniu i dobrej woli oraz nieograniczonej współpracy wielu osób, instytucji i stowarzyszeń. Tą drogą organizatorzy pragną podziękować za włożony trud i serce dzięki czemu to nie do przecenienia spotkanie mogło się odbyć.