POMÓŻ ! REAGUJ ! URATUJ !

Z inicjatywy Obornickiego Stowarzyszenia Wodniackiego „APLAGA” drugiego lipca br. w Przystani Kowale odbył się  kurs pierwszej pomocy.

Inspiracją do zorganizowania takiego szkolenia  była świadomość, iż w Polsce tylko 15% świadków zdarzenia, którego skutki mogą zagrażać zdrowiu lub życiu udziela pomocy przedmedycznej. Przytaczając dane opublikowane przez Europejską Radę Resuscytacji, pierwszej pomocy udziela w Niemczech 15%, w Wielkiej Brytanii 30%, w Holandii 61%, W Szwecji 59% i tylko w Hiszpanii mniej bo tylko12% świadków zdarzenia. Szkolenie przeprowadził Konrad Pierzchalski, dyplomowany ratownik medyczny, czynny w służbie drugiemu człowiekowi  od 2008 roku obecnie student  IV roku psychologii ogólnej, przedstawiciel firmy „POMOGĘ BO MOGĘ” .

Zakres  szkolenia obejmował:

-Aspekty prawne pierwszej pomocy

-Łańcuch przeżycia

-Trzy kroki bezpiecznej pierwszej pomocy

-Postępowanie z poszkodowanym przytomnym

-Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym oddychającym

-Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym nieoddychającym

-Atraumatyczne obracanie z brzucha na plecy

-Resuscytacja krążeniowo oddechowa

-Resuscytacja krążeniowo oddechowa z użyciem  AED

Wszystkie wymienione sytuacje poparte były ćwiczeniami na fantomach oraz symulacją zdarzeń. W zakresie szkolenia znalazło się także omówienie zasad postępowania w przypadkach: zadławienia, omdlenia, udaru mózgu /badanie schematem F.A.S.T./, bólu w klatce piersiowej / najczęstsze objawy zawału mięśnia sercowego/, padaczki, alergii i wstrząsu anafilaktycznego.

Szkolenie mogło się odbyć dzięki dofinansowaniu ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności  realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek. W kursie udział wzięło 30 osób. Osoby biorące udział w zajęciach uzyskały niezbędną wiedzę oraz nabyły umiejętności pozwalające podjąć skuteczne działania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, co zostało poparte uzyskaniem stosownych zaświadczeń. W szkoleniu wzięło udział 30 osób.