NO I PO SPRZĄTANIU !

 Włosy stają dęba na głowie widząc ile tego było ! Z odcinka Wełny z Jaracza do Obornik zebraliśmy prawie 7 METRÓW SZEŚCIENNYCH  wszelakiego rodzaju śmieci i odpadów!

Były to między innymi: fragmenty mebli, resztki materiałów budowlanych, papier, zużyte opony i odzież oraz plastykowe, szklane i metalowe opakowania.  W sobotnim sprzątaniu udział wzięło 20 osób, i nie tylko członkowie naszego stowarzyszenia. W akcję włączyła się grupa młodzieży. Na takie wsparcie liczymy w następnych akcjach.

Inicjatorami dwuetapowej  akcji byli: Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu oraz Obornickie Stowarzyszenie Wodniackie „APLAGA”. Pierwszy etap sprzątania na odcinku Wełny od Rogoźna do Jaracza odbył się 2 października przy udziale firm kajakowych i osób z okolic Rogoźna.