KURS PIERWSZEJ POMOCY

Zapraszamy Was serdecznie na kurs udzielania pierwszej pomocy! Już w najbliższy piątek staniemy się uczestnikami szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Potrwa ono ok. 5h a jego zakres jest następujący:

– Aspekt prawny udzielania pierwszej pomocy;
– Łańcuch przeżycia;
– Trzy kroki bezpiecznej pierwszej pomocy;
– Postępowanie z poszkodowanym przytomnym;
– Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym oddychającym;
– Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym nieoddychającym;
– Atraumatyczne obracanie z brzucha na plecy
– Resuscytacja krążeniowo oddechowa
– Resuscytacja krążeniowo oddechowa z użyciem AED
– Symulacje zdarzeń
– Zadławienia, postępowanie
– Omdlenie, postępowanie
– Udar mózgu, badanie schematem F.A.S.T.
– Ból w klatce piersiowej, zawał mięśnia sercowego i najczęstsze objawy zawału
– Padaczka, postępowanie
– Alergia i wstrząs anafilaktyczny, postępowanie

Informacje dodatkowe:
– Każdy uczestnik po ukończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie w/g wzoru MEN (uprawnienia państwowe), honorowane przez wszystkie firmy i urzędy w krajach Unii Europejskiej
– Placówka organizująca kurs otrzymuje zaświadczenie przeprowadzenia dla pracowników kursu z zakresu pierwszej pomocy.

Zgłoszenia i informacje: Łukasz, tel. 501-020-141