Bezpieczne wakacje

Z danych statystycznych policji wiemy że w Polsce tylko w pierwszych dniach czerwca br. utonęło już 18 osób. W Powiecie Obornickim w roku poprzednim oraz od początku tego roku nie odnotowano utonięcia.
Z raportu WHO wynika, że na świecie co roku tonie 372 tysiące osób. Jest to jedna z dziesięciu najczęstszych przyczyn utraty życia. Główne przyczyny utonięć są niezmienne: brak umiejętności pływania oraz brawura którą często potęguje alkohol. Najczęstszymi miejscami gdzie dochodzi do tragedii są akweny niestrzeżone czyli bez nadzoru służb ratowniczych. Korzystanie z takich miejsc tłumaczone jest brakiem strzeżonych kąpielisk czy pływalni w okolicy i tłokiem na zorganizowanych kąpieliskach. Ponadto w miejscach strzeżonych obowiązuje zakaz kąpieli po spożyciu alkoholu, palenia tytoniu, grillowania oraz wprowadzania zwierząt. Te ograniczenia dla wielu nie są do zaakceptowania.

Obornickie Stowarzyszenie Wodniackie APLAGA w odpowiedzi na bezwzględną potrzebę uświadamiania społeczeństwa a zwłaszcza młodych ludzi o zagrożeniach wynikających z kontaktu z wodą, od siedmiu lat organizuje prelekcje pod hasłem „Wypoczywaj bezpiecznie nad wodą”, a od dwóch lat tematyka spotkań została rozszerzona o informację o szeregu innych zagrożeniach z którymi mogą się spotkać młodzi ludzie w czasie swoich wakacyjnych wojaży. Spotkania te organizowane są dla młodzieży wyższych klas szkół podstawowych i szkół średnich z naszej gminy. Należy podkreślić, że organizatorzy prelekcji spotykają się z pełną akceptacją oraz wszelką pomocą ze strony dyrekcji szkół, w zakresie organizacji tychże spotkań.

Podczas pogadanek młodzież poznaje podstawowe zasady bezpiecznego przebywania nad wodą, bezpiecznej kąpieli oraz zasady prawidłowego i bezpiecznego korzystania ze sprzętu wodnego dostępnego na kąpieliskach. Prelegent omawia zasady funkcjonowania kąpielisk, tłumaczy znaczenie i interpretację znaków znajdujących się na tychże kąpieliskach oraz wyjaśnia komunikaty i sygnały z którymi możemy mieć do czynienia na kąpieliskach. Ponadto zebrani dowiadują się jak dużym zagrożeniem może być woda. Kolejnymi ważnymi elementami tych spotkań są informacje dotyczące bezpiecznego podróżowania środkami komunikacji publicznej, wskazówki dotyczące bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz różnego rodzaju pracach w gospodarstwach rolnych. Narkotyki i dopalacze to kolejne śmiertelne zagrożenia. Uczestnicy spotkań przestrzegani są przed nawiązywaniem pochopnych i szybkich znajomości które często skutkują inicjacją narkotykową, a w konsekwencji kolejnymi często tragicznymi zdarzeniami. Ponadto prelegenci wskazują jakie kroki należy podjąć w momencie wystąpienia zagrożeń oraz informują o konsekwencjach prawnych wynikających z nieodpowiednich i niebezpiecznych zachowań. Na koniec każdego spotkania chętni mogą poddać się testowi z omawianych wcześniej zagadnień.

Dzięki bardzo dobrej współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach i Komendą Powiatową Policji w Obornikach Stowarzyszenie może liczyć na wsparcie profesjonalistów w dziedzinie bezpieczeństwa. W tym roku prelekcję prowadzili: policjant młodszy aspirant Paweł Witzberg oraz strażacy ogniomistrz Damian Przymusiński, młodszy aspirant Paweł Dombek oraz aspirant Bartosz Fabke. Należy zaznaczyć że Pan Bartosz od początku angażuje się w realizację tego projektu.

W tym roku prelekcje odbyły się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. F. Mickiewicza w Rożnowie, Szkole Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Obornikach, Szkole Podstawowej nr 4 im. Unicef w Obornikach, Zespole Szkół im. T. Kutrzeby w Obornikach oraz Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Objezierzu. W spotkaniach uczestniczyło około 900 osób.

Obornickie Stowarzyszenie Wodniackie APLAGA, inicjator i organizator prelekcji liczy na wsparcie lokalnego samorządu w kontynuowaniu tego projektu w następnych latach.