CHROŃMY NASZE WODY !

Serdecznie zapraszamy na konferencję poświęconą ochronie wód w Jaraczu 5-6 września 2022 r. (poniedziałek-wtorek).

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne, ale wymaga zgłoszenia na następujący adres e-mail: konferencja.jaracz@gmail.com. W zgłoszeniu należy podać Imię, Nazwisko oraz opcjonalnie nazwę reprezentowanej instytucji. W przypadku przekroczenia w zgłoszeniach dopuszczalnej ilości osób zastrzegamy możliwość wcześniejszego zamknięcia listy uczestników. Poniżej podano agendę Konferencji wraz z listą Prelegentów. Tematy prelekcji zostaną ogłoszone wkrótce.

5 września 2022 – poniedziałek (9.00-18.00, przerwa: 13.00-14.00)

prof. dr hab. inż. Julita Dunalska – Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Geografii, Kierownik Stacji Limnologicznej UG

prof. dr hab. inż. Andrzej M. Jagodziński – Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

dr hab. Dorota Burska, prof. UG – Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Oceanografii

dr inż. Jerzy Mirosław Kupiec – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska

dr Bogumił Nowak – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu

dra Małgorzata Kowalska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Antropologii i Etnologii, Zakład Teorii i Metodologii Antropologii

dra hab. Agata Stanisz, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Antropologii i Etnologii, Zakład Antropologii Społecznej

dr Sebastian Szklarek – Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk, założyciel portalu Świat Wody

 

6 września 2022 – wtorek (9.00-18.00, przerwa: 13.00-14.00)

prof. dr hab. Robert Czerniawski – Uniwersytet Szczeciński, Dyrektor Instytutu Biologii, Członek Regionalnej Rady Ochrony Przyrody

dr hab. Bogdan Chojnicki, prof. UPP – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, Pracownia Bioklimatologii

prof. dr hab. Ryszard Wiśniewski – Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr inż. Janusz Golski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Katedra Zoologii

dr Lesław Pilc – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Paweł M. Owsianny – Dyrektor Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile

mgr inż. Łukasz Bryl – Kierownik Działu Rekultywacji Jezior – PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o.

mgr inż. Artur Furdyna – Przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy