Oborniki w Wielkopolskim Klastrze Rzecznym

Z inicjatywy Prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka doszło w poniedziałek, 2 listopada, do podpisania Listu Intencyjnego, którego sygnatariuszami są prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Magdalena Żmuda, burmistrz Obornik Tomasz Szrama, burmistrz Gminy Śrem Adam Lewandowski, burmistrz Gminy Luboń Małgorzata Machalska, wójt Gminy Czerwonak Jacek Sommerfeld, burmistrz Gminy Mosina Jerzy Ryś, wójt Gminy Komorniki Jan Broda, burmistrz Gminy Murowana Goślina Dariusz Urbański, wójt Gminy Suchy Las Grzegorz Wojtera oraz burmistrz Gminy Puszczykowo Andrzej Balcerek.

Sygnatariusze zobowiązali się do rozszerzenia i wzmocnienia istniejących już kontaktów w celu przywrócenia transportu oraz turystyki na rzekach województwa Wielkopolskiego. Będzie to możliwe poprzez stworzenie sieci współpracy przedsiębiorstw, samorządu terytorialnego, uczelni wyższych i instytucji otoczenia biznesu. Sygnatariusze Listu Intencyjnego oświadczyli, iż z chwilą podpisania go uruchamiają inicjatywę, która docelowo ma doprowadzić do powstania i rozwoju Wielkopolskiego Klastra Rzecznego. Odbywać się to będzie poprzez stymulowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, lokalną administracją, stowarzyszeniami, fundacjami, branżowymi placówkami edukacyjnymi i badawczo-rozwojowymi oraz innymi zainteresowanymi podmiotami.

 

Oborniki stawiają na turystykę aktywną wykorzystując m.in. potencjał związany z nadrzecznym położeniem. Urokliwa Wełna oraz Warta, będąca częścią Wielkiej Pętli Wielkopolskiej to turystyczne magnesy, przyciągające z roku na rok coraz większe rzesze ludzi szukających odpoczynku wśród pięknej i często dzikiej przyrody. Do prawidłowej obsługi turystów niezbędna jest odpowiednia infrastruktura i tej sferze gmina prowadzi, wspólnie z Obornickim Stowarzyszeniem Wodniackim Aplaga, szereg działań, które mają doprowadzić w najbliższej przyszłości do budowy mariny z prawdziwego zdarzenia. Ale już w tym roku gmina pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego dotację na zakup kontenera sanitarnego, 25. metrowego pomostu pływającego, oraz wiatę turystyczną. Ustalanych jest też szereg spraw i uzgodnień formalnych oraz technicznych związanych
z przyszłą inwestycją.

Oborniki uczestniczą też w projektach realizowanych przez Wielkopolską Organizację Turystyczną (promocja Wielkiej Pętli Wielkopolski), teraz będą również partnerem w powstającym Wielkopolskim Klastrze Rzecznym. Utworzenie klastra nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla gmin. Będą one działały na zasadzie wzajemnej współpracy.

DSC_0035