Walne Zgromadzenie Członków

Dnia 23 listopada br. odbyło się zebranie sprawozdawczo– wyborcze Obornickiego Stowarzyszenia Wodniackiego APLAGA. Jednogłośnie na przewodniczącego zebrania wybrany został kol. Krzysztof Sroka. Po przedstawieniu i przegłosowaniu planu zebrania kol. Grażyna Urbaniak w imieniu ustępującego Zarządu Stowarzyszenia przedstawiła sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe, a kol. Hanna Garstecka sprawozdanie ustępującej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Sprawozdania dotyczyły okresu od 1 stycznia 2017r. do 23 listopada 2019r. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie a tym samym ustępujący Zarząd oraz Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia otrzymali absolutorium.

Kolejnym punktem zebrania były wybory Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na kolejną trzyletnią kadencję. Zgodnie z postanowieniami Statutu Stowarzyszenia oddzielnie wybiera się Prezesa Stowarzyszenia i oddzielnie resztę składu Zarząd. Po przegłosowaniu przez zebranych Zarząd oraz Komisję Rewizyjną wybrano w wyborach jawnych. W skład nowego Zarządu Obornickiego Stowarzyszenia Wodniackiego APLAGA weszli: Robert Filipiak – Prezes Stowarzyszenia , Grażyna Urbaniak – Vice Prezes Stowarzyszenia, Iwona Spychała – Sekretarz Stowarzyszenia, Krzysztof Dymek – Skarbnik Stowarzyszenia oraz Tomasz Rojna – Członek Zarządu Stowarzyszenia. W skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia weszli: Hanna Garstecka – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Marek Tomaszewski, Marek Brudnicki oraz Łukasz Wierzbiński– Członkowie Komisji Rewizyjnej. Obecny Zarząd oraz Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia zostali wybrani prawie jednogłośnie.

W dalszej części zebrania kol. Przemysław Benz przedstawił obszerną prezentację mówiącą o wielu zagrożeniach ekosystemu w naszym powiecie. Przedstawiane w prezentacji fakty wsparte są stosownymi badaniami oraz opiniami autorytetów.

Na koniec nowy Zarząd Stowarzyszenia przedstawił plan działania na 2020 rok. Miłym dodatkiem spotkania była pyszna kawa i wyborne ciasto.