Aplaga będzie współtworzyć Las Modelowy

15 września 2015 roku w siedzibie Nadleśnictwa Oborniki podpisano Deklarację w sprawie utworzenia Lasu Modelowego w Obornikach. Dokonało tego 17 sygnatariuszy reprezentujących różne organizacje i instytucje, w tym także Obornickie Stowarzyszenie Wodniackie APLAGA, w imieniu którego deklarację podpisał prezes Robert Filipiak. Tym samym sygnatariusze zobowiązali się do realizacji wspólnie opracowanego i uzgodnionego Planu Strategicznego na lata 2015-2022. 

Wiele podmiotów – jeden cel

Pojęcie „Las Modelowy” wywodzi się z Kanady z początku lat 90-tych. Jest to pewien obszar, w którym istotnym elementem są zasoby naturalne (np. las lub woda). Decyzje i działania podejmowane na tym terenie są konsultowane i uzgadniane między różnymi podmiotami i osobami. To pewnego rodzaju forma dobrowolnego partnerstwa pomiędzy organizacjami, instytucjami i obywatelami, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w życiu danego regionu. Chcą współdecydować. W przypadku Lasów Modelowych to współdecydowanie dotyczy właśnie zasobów naturalnych – jednego z największych skarbów, jaki mamy wokół nas.

Wspólne rozwiązywanie problemów

Koncepcja Lasu Modelowego jest dedykowana dla obszarów, w których mamy do czynienia z problemem konfliktów bądź nieporozumień między różnymi grupami społecznymi wokół sposobów użytkowania lasów, rzek lub innych zasobów naturalnych.Aby temu zaradzić należy usiąść przy wspólnym stole, zdefiniować problemy, poznać wzajemne oczekiwania, zaproponować najlepsze dla wszystkich rozwiązania, uzgodnić stanowiska i wdrożyć przygotowane zadania w życie. To jest właśnie Las Modelowy. Czeka nas wiele pracy w najbliższym nam krajobrazie, ale jeszcze więcej jest do zrobienia z ludźmi – wyjaśnia Jarosław Bator, specjalista Służby Leśnej w Nadleśnictwie Oborniki. Z takimi właśnie założeniami utworzono Las Modelowy w Obornikach.

Dolina Wełny okazała się dobrym poligonem doświadczalnym. Zebraliśmy przedstawicieli samorządów, naukowców, kajakarzy, miłośników nordic walking, wędkarzy, leśników, rolników, meliorantów, organizacje pozarządowe i strażników przyrody. Każda z tych grup społecznych jest zainteresowana tym, by korzystać z dobrodziejstw lasu i wody. By korzystać albo by chronić to, co najcenniejsze – dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe – komentuje Włodzimierz Kowal, Nadleśniczy Nadleśnictwa Oborniki.

Korzyści z Lasu Modelowego

Podstawową korzyścią we współczesnym świecie jest wiedza i informacja. Jeśli tego nie mamy, trudno podejmować racjonalne decyzje. W ramach podjętej współpracy udało się zebrać dane przyrodnicze o tym terenie i wydać je w formie publikacji książkowej. To działanie na rzecz zwiększania świadomości społecznej o naszym terenie.

Kolejny atut to poprawa komunikacji między różnymi grupami społecznymi i instytucjami. Od 2012 roku odbywają się regularne spotkania zainteresowanych stron i zespołów roboczych. Zarządzanie zasobami naturalnymi zyskuje niejako perspektywę wielkoobszarową, gdzie wiele funkcji i sposobów użytkowania terenu nakłada się na siebie. Instytucje i partnerzy uzyskują umiejętności wzajemnej współpracy przez co oszczędzają czas, wysiłek i zainwestowane zasoby. Pojawia się prawdziwe partnerstwo definiowane jako zestaw wspólnego celu, wzajemnego zaufania i otwartej komunikacji.

Las Modelowy to konkretne działania lokalne. Przywrócimy naszym rzekom ich naturalny charakter. Odtworzymy miejsca rozrodu różnych gatunków ryb. Przygotujemy przejścia dla kajakarzy w miejscach, w których dziś są bariery infrastrukturalne. Odpowiemy pozytywnie na oczekiwania społeczne i środowiskowe. Skoordynujemy działania na rzecz turystyki zmniejszając jednocześnie presję człowieka na las i na rzeki – wylicza Jarosław Bator.

Wspomniane działania to kompetencje różnych instytucji. Las Modelowy służy zatem scaleniu tych różnych aktywności, służy wyznaczeniu wspólnego celu, który będzie przyświecał tym wszystkim, którym powinno zależeć na zachowaniu naszego cennego krajobrazu i środowiska.

Podpisanie niniejszej deklaracji otwiera drogę do członkostwa w Międzynarodowej Sieci Lasów Modelowych. Większość formalności jest już załatwiona. Pozostaje tylko przesłanie podpisanej deklaracji do Sekretariatu IMFN (skrót z ang. International Model Forest Network, www.imfn.net) i poczekanie na ostateczną decyzję.

żródło: Nadleśnictwo Oborniki

Foto: UM Oborniki, Nadleśnictwo Oborniki

 DEKLARACJA W SPRAWIE UTWORZENIA LASU MODELOWEGO W OBORNIKACH

Plan Strategiczny dla Lasu Modelowego w Obornikach

nadleśnictwo 2 nadleśnictwo