Konsultacje w sprawie mariny

Trwa najgorszy etap związany z budową obornickiej mariny, czyli uzgodnienia, koncepcje, pisma, zgody itp. wydaje się, że bez końca. Ale to bardzo ważny moment, jak teraz czegoś nie poprawimy, będzie to skutkować na długie lata. Dlatego zapraszamy do zgłaszania do końca października uwag, propozycji do przedstawionych poniżej koncepcji. Proponujemy dyskusję na facebooku na profilu APLAGI

Dokument 1

Dokument 2