KOMUNIKATY

Wczoraj 28 września b.r. odbyło się walne zebranie członków stowarzyszenia. Jak zawsze była to okazja do omówienia spraw, do których stowarzyszenie zobowiązane jest prawem ale także poruszenia wielu innych ciekawych tematów.

Zgodnie z wymogiem statutowym Zarząd oraz Komisja Rewizyjna stowarzyszenia przedstawili sprawozdania merytoryczne oraz finansowe realizacji planu działania stowarzyszenia w roku 2021. Sprawozdania zostały przyjęte przez zebranych a tym samym władze uzyskały absolutorium. Po krótkiej dyskusji na temat realizacji zadań tegorocznych oraz omówieniu spraw organizacyjnych zebranie zakończono.

Zakończenie Sezonu Wodniackiego – miejsce spotkania   „Pensjonat nad Wełną”  /u państwa Szumińskich/, 21 października b.r. początek godzina 17.00 /możliwy krótki spływ/. Wszyscy członkowie stowarzyszenia mają czuć się zaproszeni, wpisowe 40zł od osoby /pyszny poczęstunek/. Chęć uczestnictwa prosimy zgłosić telefonicznie u kol. Roberta / nr tel. 512 277 366. Do zobaczenia na biesiadzie.

Informujemy, że z dniem 1 sierpnia b. r. stowarzyszenie przeniosło swoją  siedzibę pod adres: Oborniki, Rynek 16.  Na ukończeniu są prace adaptacyjne nowego biura, jak skończymy to fotkami się pochwalimy.

Walne zebranie uchwaliło konieczność odbywania regularnych spotkań członków stowarzyszenia. Ustalono iż, mają się one odbywać każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 18.00 oczywiście w nowej siedzibie. Pierwsze już 3 października / w planie prace adaptacyjne/ ZAPRASZAMY !!!