Spływ Kajakowo – Tratwiany

Członkowie Obornickiego Stowarzyszenia Wodniackiego APLAGA zachęcają wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w spływie kajakowo – tratwianym na rzece Warcie, w dniu tegorocznych Wianków, tj. w sobotę, 27.06.2015 r. O wyjątkowości oferty świadczy nie tylko wspólne spłynięcie kajaków i tratew, ale także możliwość nieodpłatnego uczestnictwa na ostatnim odcinku, tj. między obornickimi mostami, w ramach otwarcia tegorocznych Wianków! Wszystkich chętnych odsyłamy do poniższego regulaminu:

REGULAMIN
SPŁYWU KAJAKOWO-TRATWIANEGO 2015

TERMIN: 27.06.2015 r.

 

ORGANIZATOR:

Obornickie Stowarzyszenie Wodniackie APLAGA
64-600 Oborniki, ul. Wodna 3

 

ORGANIZACJE WSPOMAGAJĄCE:

  •  Urząd Miejski w Obornikach
  • „ROB-FIL” Robert Filipiak
  • „REMKONS” Rafał Kowalczuk

 

KIEROWNICTWO SPŁYWU:
Komandor – Rafał Kowalczuk – Instr. Rekr. Ruch. 29395/I/R/2009; Instr. Tur. i Rekr. PZK st.III

 

CEL I ZADANIA IMPREZY:
Promowanie rzeki Warty jako szlaku wodnego;
promowanie wodniactwa obornickiego
oraz Obornik jako miasta przyjaznego turystom.

 

PLAN IMPREZY:

08:00 – Weryfikacja uczestników, odprawa załóg, przydział sprzętu i wypłynięcie uczestników spływu ze „Starego Portu” w Poznaniu (242 km Warty)

09:00 – Weryfikacja uczestników spływu na Rynku obornickim

09:15 – Wyjazd autokarem do Czerwonaka

10:00 – Odprawa załóg, przydział sprzętu i zejście na wodę (234 km Warty)

17:00 – Wspólne dopłynięcie uczestników całego spływu (rozpoczynających w Poznaniu, jak i w Czerwonaku) do „Starego Portu” w Obornikach, uzupełnienie składu uczestnikami z „wolnego naboru” (uczestnictwo bezpłatne – patrz część „UWAGI” niniejszego regulaminu), odprawa (207,5 km Warty)

17:30 – Przepłynięcie masy kajakowej między mostami, z użyciem gwizdków i flar

17:40 – Zakończenie spływu na lewym brzegu na terenie przystani OSW APLAGA, w miejscu przyszłej mariny – poczęstunek (206 km Warty)

Po zakończeniu spływu serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w Wiankach przy ul. Gołaszyńskiej.

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW:

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia oraz uregulowanie wpisowego według zasad, opisanych w części „UWAGI” niniejszego regulaminu

Uczestnicy podporządkowują się zarządzeniom kierownictwa spływu oraz ściśle przestrzegają postanowień niniejszego REGULAMINU.

W spływie biorą udział osoby pełnoletnie oraz młodzież pod opieką opiekunów prawnych.
Obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych podczas całego spływu.

 

UWAGI:

Zapisy,  zawierające imię i nazwisko uczestnika oraz wybór typu jednostki (tratwa lub kajak) należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
pogkowal@o2.pl
do godziny 20:00 dnia 25.06.2015 r.
Decyduje kolejność zgłoszeń (ilość jednostek jest ograniczona).

Wpłaty proszę kierować na konto organizatora:
Dorośli i młodzież: 20zł, dzieci do 16 lat: 10zł
Nr konta 97 1020 4128 0000 1902 0090 2908 (PKO BP)

W tytule przelewu proszę napisać :
„Spływ kajakowo-tratwiany 2015″

Przewiduje się możliwość uczestnictwa osób nie wysyłających zapisów oraz nie regulujących odpłatności za spływ, biorących udział w spływie z tzw. „wolnego naboru”. Osoby takie uczestniczą w spływie na odcinku od „Starego Portu” w Obornikach do mety wskazanej w części „PLAN IMPREZY” niniejszego regulaminu w godzinach od 17:00 (godzina zbiórki w „Starym Porcie”) do 17:40 (zakończenie na terenie przystani) z wykorzystaniem kajaków, zapewnionych przez organizatora w ograniczonej ilości (decyduje kolejność zgłoszeń na miejscu zbiórki). UWAGA! Uczestnikom z „wolnego naboru” przysługują świadczenia, opisane w części „ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA” w punktach od 1. do 3.

Uczestnicy łamiący postanowienia powyższego Regulaminu mogą zostać wykluczeni ze spływu.

Uczestnicy odpowiadają za powierzony im sprzęt spływowy – za zniszczenie lub zagubienie przewiduje się kary umowne.

W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje komandor imprezy.

 

ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA:

  1. kajaki dwuosobowe
  2. wiosła, pagaje, indywidualne środki ratunkowe
  3. ubezpieczenie NNW
  4. tratwy czteroosobowe
  5. przewóz uczestników na miejsce wodowania spływu w Czerwonaku
  6. pamiątka spływowa
  7. kiełbaski z ogniska na mecie spływu